torsdag 14 juni 2018

Wemmentorpasjön

Som många kanske känner till körs det motorbåtar och vattenskoter i sjön i höga farter men det är förbjudit!

  • Vattenskoter
    Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Inga sådana områden finns i Ö:a kommun.
  • Polis anmäl vederbörande om så sker.

Skolavslutning Tockarp Skola 2018 Tårtbuffé.


tisdag 5 juni 2018

Byastämma Tockarp Skola

Byastämma i Tockarp 5 juni

På våra byastämmor träffar du kommunstyrelsens representanter och chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen.
Här får du möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas genom att ställa frågor, framföra synpunkter och delta i samtal kring små och stora frågor som rör vår bygd.
Datum: 5 juni
Tid: Klockan 19.00
Plats: Tockarps skola

söndag 29 april 2018

BADBRYGGANS ILÄGGNING 1 MAJ 10:00 Wemmentorpasjön

Välkommen till badbryggan 1 Maj Kl 10:00 för iläggning städning korvgrillning! 
Tag med räfsor krattor något för grillen och ett gott humör 😎
För nu börjar badsäsongen😅 

söndag 21 januari 2018

TIF. Årsmöte 2018-02-05

Årsmöte 
 Med Tockarpsortens Intresseförening
Måndagen den 5 februari 19:00 i 
                      Tockarps skola
Årsmötesförhandlingar med
Traditionella valärenden och nedan
Viktigt!
·        Vi har bjudit in Kjell-Arne Johlin från Örkelljunga civilförsvar
Föreläsning om hjärtstartare, inköp, placering ev. på Tockarp Skola.
& utbildning, skötsel.
·         Byaskyltar, Båtplatsen, Badplatsen skötsel och blommor.
     
   Besök vår hemsida & Facebook sida
     Facebook Tockarps Skola

Därefter följer kaffesamkväm
Hjärtligt Välkomna!
Tockarpsortens Intresseförening
Styrelsen

lördag 23 december 2017

 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR                                               ÖNSKAR  TOCKARPSORTENS INTRESSEFÖRENING


torsdag 7 december 2017

Nu är det gjort – första spadtaget för fiber på landet

De första hushållen kopplas in före årsskiftet, men de flesta av de runt 1 200 nya fiberanslutningarna görs nästa år.
Kommunalrådet Carina Zachau (M), Johan-Christer Svensson från IP-Only och bredbandsstrateg Yvette Bårring hjälptes åt med spadtaget. Men resten får en grävmaskin ta.Bild: Annsofie Wieland
Det blåser snålt på gården i Florshult, norr om Örkelljunga, där paret Bjarne Horn och Bettina Åvist bor med sina tre barn. Deras fiberinstallation är klar invändigt, nu återstår en sträcka från husknuten ut till vägen.
– Vi har en rörelse och barn som spelar mycket, så det har stor betydelse för oss. Idag har vi mobilt bredband med låg hastighet, säger Bjarne Horn.
På tisdagsmorgonen blev deras tomt platsen för ett symboliskt spadtag som start för den stora fibersatsningen som IP-Only och Örkelljunga kommun gör i samarbete. Totalt finns det möjlighet för omkring 2 500 hushåll på landsbygden att få fiber, både fritidshus, villor och företag.
Den första etappen omfattar cirka 1 200 hushåll och till våren kan det tillkomma ytterligare 600.
Bjarne Horn och Bettina Åvist i Florshult ska få bredbandet inkopplat i april-maj nästa år. ”Vi har sagt upp vårt tv-abonnemang, så det får vi hoppas” säger Bettina Åvist.Bild: Annsofie Wieland
Totalt är det 44 mil som ska schaktas och 1 500 markavtal som ska skrivas på. Schaktningsarbetet är påbörjat, men i många fall dröjer det innan man kan lägga stamnätet eftersom man måste invänta tillstånd från Trafikverket.
– För att inte tappa tid jobbar vi på tomterna och med installationer i husen, säger Johan-Crhister Svensson från IP-Only.
Kommunalrådet Carina Zachau (M) ser satsningen som en nödvändig väg framåt för landsbygden.
– Frågan är inte om Telia släcker ner sina kopparledningar, utan när. Vad vi kan se nu går det snabbare än vi trott, kanske inom tre år. Därför är det jätteviktigt för oss att vi kan nå ut till våra invånare.
Inte minst handlar det om äldre personer, där både larm och andra digitala välfärdstjänster ska kunna finnas tillgängliga genom en så kallad välfärdsportal. Den ska löpa helt separat från frammatningen av internet och ingår i IP-Onlys koncept.
Nu kommer inte kommunen att själv äga fibernätet, är inte det en nackdel om ni vill ha ut välfärdstjänster genom det?
– Vi insåg tidigt att vi inte skulle ha muskler eller kompetens att göra det här själva. Vi inom kommunen ska göra det vi är bra på.

lördag 2 december 2017


          Tif. Fiber. Ek. För.

Kallar till extra föreningsmöte.  Gm. Gunnar Blomberg Likvidator

Vi samlas i Tockarps Skola söndagen 3/12 kl.14:00


·       Slutredovisning av Tif. Fiber. Ekonomiska. Förening
·       Ansvarsfrihet för dåvarande styrelse tiden 2016/2017
·       Alla konto nr. måste komma in annars kan inte utbetalning ske!

Obligatorisk närvaro med ert bankuppgifter  Clear & konto nr.
Fastighets nr. För återbetalning av resterande medel!
Kan ni ej närvara så får fullmakt ordnas oss tillhanda med Bankuppgifter Clear & konto nr. Fastighets nr.
namn / underskrift  ort/datum.


Bank:
Clear nr:
Konto nr:
Fastigets nr:

Namn:                                        

Namnförtydligande:

Ort/datum:Mail tif.fiber@spray.se  Tele 0768 901805/ Roger 

söndag 20 augusti 2017

FISKETÄVLING VEMMENTORPASJÖN

FISKETÄVLING VEMMENTORPASJÖN
Lördagen den 16 september 2017.
·        Från stranden och båt endast meta eller kastspö får användas. 
·        ( nät eller trolling förbjudet! )
·        Avg. 50: - från stranden & från båt 100: -
·        Avg. gäller från 14 år och uppåt yngre = gratis.
·        Anmälan och betalning sker på plats vid grillplats/båtbryggan senast kl.10:00 som start tid & tävlingen avslutas kl. 14:00.
OBS! Ta med jämna kontanter.
·        Störst vikt vinner! Vid fiske tävlingens slut delar vi upp Intäkterna från avg. som priser 1a. 2a. 3a.
·        Obligatoriskt fiskekort 50: -/dag från 14 år och upp ombesörjes själva genom sms tjänst iFiske.se Se på vår hemsida eller på plats vid Vemmentorpasjön fiskekortsreglerna.
·        Efteråt står grillen varm för en trevlig avslutning.

Vid frågor maila oss på tif.fiber@spray.se  

Väl mött Tockarps Ortens Intresseförening för ökad gemenskap i bygden!

  

lördag 29 juli 2017

Byggbeslut idag: IP Only drar fiber till hela landsbygden

Örkelljunga kommun köper 630 anslutningar för 11,2 miljoner kronor. "Det här känns riktigt bra, även om det är pengar vi kanske inte får tillbaka till sista kronan" säger kommunalrådet Carina Zachau (M).
Bild: Niklas Gustavsson
Det har gått många månader sedan bredbandsaktören IP Only och Örkeljunga kommun i mars tecknade samarbetsavtal om att dra fiber till alla hushåll på landsbygden.
Idag har ett tilläggsavtal tecknats mellan aktörerna som betyder att IP Only nu tar ett byggbeslut om att dra igång projektet.
– Det innebär att de kommer att gå vidare. Det här har varit jätteviktigt för oss politiskt, att vi får till stånd fiber på hela landsbygden är en viktig utvecklingsfråga, säger Carina Zachau (M).
Med tilläggsavtalet förbinder sig kommunen att köpa upp till 630 anslutningar för fastigheter som just nu inte vill ha. Det innebär att man måste ta till de 11,2 miljoner kronor som kommunfullmäktige tog beslut om i våras.
Fastighetsägaren får inte fiber in till sin fastighet förrän denne har betalt anslutningsavgiften, som man då köper via kommunen. Men det kan också finnas hus där ägarna aldrig kommer att vilja köpa en anslutning.
– Det är en chanstagning eftersom kommunen ligger ute med pengarna. Men när huset säljs nästa gång kan det flytta in en familj som fiber är viktigt för. Därför tycker vi att det här upplägget är bra, säger hon.
En orsak till att beslutet tagit lång tid är att det varit lägre intresse än väntat från landsbygden. Den 5 juli hade 1061 hushåll tecknat avtal. Med kommunens 630 anslutningar kommer man då att komma upp till 100 procent så som målet var. Lägger man till fritidshus finns det totalt 2700 möjliga anslutningar på landsbygden.
En svårighet var också att få till en konstruktion som innebär att kommunala skattepengar inte används som sponsring, och att fullmäktiges beslut tolkas rätt.
– När det togs var det kopplat till svenska stadsnäts ansökan om bidrag till länsstyrelsen, men grundtanken är ändå densamma, att vi skulle köpa anslutningar, säger kommunchef Charlotta Kabo Stenberg.
När så görs prioriteras i första hand permanentbostäder, i andra hand fritidshus. Kommunens engagemang var en förutsättning för att projektet skulle sättas igång.
– Vi har diskuterat detta väldigt mycket, men som strukturen ser ut finns det många fritidshus som på sikt skulle kunna bli permanentbostäder, säger hon.
Under resans gång har flera bredbandsaktörer varit intresserade av projektet. IP Only är de enda som i slutändan varit villiga att gräva ut fiber till hela landsbygden.
– Vi har varit rädda att det skulle komma någon och välja ut vissa områden, plocka russinen ur kakan, då hade det blivit dyrare för de som var kvar, säger Charlotta Kabo Stenberg.

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *