tisdag 1 april 2014

Välkomna – Tockarps IK

Tockarps Idrottsklubb inbjuder till

Natt-DM
öppet distriktsmästerskap
fredagen 4 april

Klassgrupper Tävlingsklasser samt öppna motionsklasser. Deltagare från andra
distrikt är välkomna att deltaga, men tävlar förstås inte om Skånes
DM-plaketter.
Klasser Enligt gällande bestämmelser.
Stämplingssystem Sportident.
Anmälan Via Eventor senast söndagen 30 mars kl 24:00. I undantagsfall på
telefon 0708-18 51 60 eller tockarps.ik@tele2.se. Får du ingen
bekräftelse på skickade e-mail har anmälan inte kommit oss tillhanda.
Efteranmälan Via Eventor mot 50% förhöjd avgift tom onsdagen 2 april kl 20:00.
Samlingsplats Tockarp. Vägvisning från riksväg 24 fem km norr om Örkelljunga.
Parkering I anslutning till TC.
Start Första ordinarie start 20:30. Efteranmälda startar efter. Avstånd TC –
start max 1500 meter.
Karta Tockarpsbladet i skala 1:15000, 1:10000 och 1:7500. Ekv. 5 m.
Delvis nyritad 2014 av Bo Svensson. Färglaserutskrift.
Terrängbeskrivning Måttligt kuperad skogsmark, bokskog med inslag av granskog. Väg-
och stigrikt område, vissa delar med begränsad framkomlighet.
Service Omklädning med varmdusch inomhus
Barnpassning från klockan 20:30.
Servering i välförsett marketenteri.
Sportförsäljning Pukes Sport.
Priser Plaketter i samtliga DM-klasser. Lottade priser i öppna klasser.
Tävlingsledare Mats Brorsson 0435-804 56, även upplysningar.
Banläggare Gert Olsson 0703-24 48 21, assist. Bill Schölin
Pressansvarig Bo Svensson 070-545 16 82
Ban- och tävlingskontrollant Roine Schölin
Tävlingsjury
Övrigt Ev. ändringar efter tryckningen hittar du på Eventor.
Välkomna – Tockarps IK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *